foto1
UGA Team
foto1
USA-UGA
foto1
Eagle Golf Course
foto1
Ryder Cup 1
foto1
Ryder Cup 1
Welcome to UGA Thailand.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

สมาคมกีฬากอล์ฟ จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14​ มีนาคม​ 2564​ เวลา 10.00-12.00 น. โดยนายกสมาคมฯ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกสามัญ ณ​ ห้องอาหารแซบซอย 9​ กองบิน 21​ จังหวัดอุบลราชธานี

meeting1 070364 01

meeting1 070364 02

meeting1 070364 03

meeting1 070364 04

การประชุมในครั้งนี้เป็นการรับรองผลการประชุมครั้งก่อน การสร้างแบรนด์ UGA ให้เป็นที่รู้จัก การสนับสนุนพัฒนาสนามกอล์ฟและสนามฝึกซ้อม ในกองบิน 21 ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาไปสู่เจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม การแต่งตั้งกรรมการสมาคมเพิ่มเติม และอื่นๆ รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมในวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564

 

ผู้สนับสนุน

Adv 1
Adv 2
Adv 3
Adv 4